Cynhadledd Canmoliaeth Staff Eithriadol 2019

Cynhadledd Canmoliaeth Staff Eithriadol 2019
2020/6/15, mae ein cwmni wedi cynnal Cynhadledd Canmoliaeth Staff Eithriadol 2019. Yn ystod y gynhadledd, yn gyntaf, mae ein pennaeth Mr.Xie yn crynhoi cyflawniad y llynedd. Mae cyfaint gwerthiant peiriant hollti wedi cynyddu ac mae'r dechneg o linell gynhyrchu offer grisiau symudol yn fwy medrus. Y llynedd, mae ein cwmni wedi cael dyrchafiad llwyddiannus ac eleni rydym yn wynebu heriau. Yn ystod yr hanner blwyddyn gyntaf, mae ein cwmni wedi gwneud y rhaglen o beiriant ffabrig wedi'i chwythu â thoddi ac wedi cael y cyflawniad rhagorol. Ond mae angen i ni wireddu anfantais y rhaglen o hyd ac yna hyrwyddo.
Yn y cyfamser, mae tri rheolwr gweithdy i gyd yn gwneud yr araith am gynllun gwaith pob gweithdy.
Yna, mae ein pennaeth yn canmol staff rhagorol y llynedd. Mae gan bob un y dystysgrif anrhydedd. Mae'r dystysgrif hon hefyd yn cynrychioli'r ymdrechion y maent wedi'u gwneud y llynedd.
Wel, y prosiect pwysicaf yn ystod y gynhadledd hon yw bod ein canolfan dechnegol yn sefydlu. Mae'n golygu bod technoleg ein cwmni wedi gwneud hyrwyddiad enfawr. Gyda chymorth canolfan dechnegol, mae gallu arloesi annibynnol ein cwmni yn cynyddu. A bydd ein cynhyrchiad yn fwy o sefydlogrwydd ac yn fwy hyblyg.
Yn olaf, mae ein cwmni'n canmol staff rhagorol y rhaglen peiriant ffabrig wedi'i chwythu â thoddi. Mae ein staff wedi gwneud ymdrechion rhagorol yn ystod y rhaglen hon. Er enghraifft, pan fyddwn wedi gwerthu peiriant, bydd rheolwr y ganolfan dechnegol a sawl aelod arall o staff yn mynd i gwmni prynwr i helpu i'w osod ni waeth pryd. Gyda'u hymdrechion, mae'n well gan brynwr ein peiriant.

news00001


Amser post: Mehefin-18-2020